Rapportering

Senast fyra månader efter att projektet har avslutats ska stipendiaten skicka en slutrapport om användningen av beviljade medel.

Rapporteringen sker i stiftelsens webbtjänst. Logga in med din e-postadress och ditt lösenord i webbtjänsten via fliken ’Elektronisk ansökan’ i den övre balken på denna webbplats.

När du kommit in i webbtjänsten, klicka på fliken ’Redovisningar’ och följ anvisningarna.

Slutrapporten består av:

  • Stipendiatens kontaktuppgifter
  • Redogörelse för projektets genomförande och resultat (såsom under vilken tidsperiod har projektet förverkligats, vilka har aktiviteter varit, vilka resultat har uppnåtts och vilken spridning resultaten har haft såsom deltagarantal, publiksiffror och upplagor). Du kan också bifoga en bilaga om projektets genomförande och resultat om du så vill.
  • Specifikation över de utgifter som finansierats med beviljat stipendium
  • Eventuella bilagor

Du får ett meddelande per e-post när stiftelsen har behandlat din slutrapport.