Kontaktuppgifter

Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr

E-post
info@understodsstiftelsen.fi

Postadress
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr
Fredriksgatan 61 A 56
00100 HELSINGFORS

FO-nummer
1576498-6