När beslut och utbetalning?

I slutet av november får alla sökande per e-post information om utfallet. De som beviljats stipendium får samtidigt information om hur stipendiet ska rekvireras elektroniskt.

Information om beviljade stipendier publiceras också på Understödsstiftelsens webbplats i slutet av november.

Stipendiet betalas till bankkontot i slutet av december.