När får sökande information om beviljningarna?

I slutet av november får alla sökande information per e-post om utfallet .

Information om beviljade stipendier publiceras också på Understödsstiftelsens webbplats i slutet av november (om inte sökande förbjudit detta genom att skicka ett e-postmeddelande till info@understodsstiftelsen.fi).