När får sökande information om beviljningarna?

Alla sökande får information om utfallet inom november per e-post .

Information om beviljade stipendier publiceras också på Understödsstiftelsens webbplats i november (om inte sökande förbjudit detta genom att skicka ett e-postmeddelande till info@understodsstiftelsen.fi).