Återbetalning av stipendium

Om stipendiaten inte kan använda stipendiet för beviljat ändamål ska stipendiet återbetalas till fonden. Då ska stipendiaten kontakta Understödsstiftelsen per post (se fliken Kontaktuppgifter) eller per e-post info@understodsstiftelsen.fi för information om till vilket bankkontonummer stipendiet ska återbetalas.

Vid överföringen av stipendiet till Stiftelsens bankkonto ska i meddelandefältet antecknas ”Återbetalning av stipendium” samt ansökningsnumret och stipendiatens/organisationens namn.