Återbetalning av stipendium

Om stipendiaten inte kan använda stipendiet för beviljat ändamål ska stipendiet återbetalas till fonden. Då ska stipendiaten kontakta Understödsstiftelsen per post (se under fliken Kontaktuppgifter) eller per e-post info@understodsstiftelsen.fi för information om till vilket bankkontonummer stipendiet ska återbetalas.

Återbetalningen ska i meddelandefältet förses med texten ”Återbetalning av stipendium” samt stipendiatens/organisationens namn, vilket kalenderår stipendiet beviljats samt ansökningsnumret.