Ansökningsanvisningar

Hur görs ansökan i den elektroniska webbtjänsten?

För att göra en ansökan måste du först registrera dig till den elektroniska webbtjänsten. I registreringen frågas ditt namn och e-post. Innan du kan logga in måste du bekräfta din e-postadress genom att klicka på en länk som skickas till dig per e-post. Efter att du har registrerat dig och loggat in, kan du påbörja din ansökan. Du behöver inte skriva hela ansökan på en gång, utan systemet sparar dina uppgifter så att du kan fortsätta jobba på ansökan senare. Kom ihåg att skicka in din ansökan via den elektroniska ansökningsblanketten när du är klar!

Fyll noggrant i den elektroniska ansökningsblanketten samt bifoga minst tre koncist formulerade bilagor. I ansökningsblanketten finns ett fält för kommentarer. Detta fält kan utnyttjas för korta, kompletterande uppgifter.

Till ansökan ska bifogas följande bilagor:

  1. Projektbeskrivning inkluderande projektets tidtabell, maximum en A4.
  2. Finansieringsplan i vilken ingår projektets intäkts- och kostnadskalkyl. Ur finansieringsplanen ska klart framgå om ansökan gäller total- eller delfinansiering av projektet.

Om ansökan gäller totalfinansiering ska sökande ange från vilka andra källor finansiering redan sökts eller kommer att sökas.

Om ansökan gäller delfinansiering ska sökande ange från vilka andra källor finansiering redan beviljats samt från vilka källor finansiering redan sökts eller kommer att sökas.

  1. Om ansökan gäller privat stipendium: Kort curriculum vitae

Om ansökan gäller understöd åt organisation: Kort presentation av organisationen (bifoga alltså en kort och adekvat presentation, bifoga inte flersidiga verksamhets- eller årsberättelser)

  1. Om sökande beviljats stipendium från Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond tidigare och projektet ännu pågår ska sökande bifoga en fritt formulerad mellanrapport om projektets nuläge.

Alla bilagor ska lämnas in i samband med ansökan, kompletteringar beaktas inte.

Om en sökande ansöker om understöd från fonden för flera ändamål ska en separat ansökan lämnas in för varje ändamål och förses med relevanta bilagor.

Bristfälliga ansökningshandlingar tas inte till behandling.

Om sökande beviljats stipendium från Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond tidigare och inte levererat en slut- eller mellanrapport, tas den nya ansökningen inte till behandling.

Kom ihåg att skicka iväg ansökan via den elektroniska webbtjänsten genom att klicka på knappen för insändning på ansökans sista mellanblad. Efter att du har skickat in din ansökan, får du ett bekräftelsemeddelande per e-post när den har mottagits. Du har också möjlighet till skriva ut en kopia av din ansökan när den har skickats iväg.

Länk till den elektroniska webbtjänsten.