Aktuellt

Kulturfondens nästa ansökningsomgång öppnas i månadsskiftet augusti-september 2022

Kulturfondens ansökningsomgång 2021 är avslutad. Alla sökande får information om utfallet per e-post i slutet av november 2021.

Nästa ansökningsomgång öppnas i månadsskiftet augusti-september 2022. Detaljerad information ges på denna webbplats senast i augusti 2022 samt i en annons i HBL i slutet av augusti 2022.

Covid-19 och Kulturfondens stipendier

Projekt, som inte kan förverkligas enligt ursprunglig tidsplan föranlett av covid-19, kan genomförs senare då situationen tillåter. Stipendiater med dylika projekt ombeds meddela info(at)understodsstiftelsen.fi om att projektets skjuts upp och och när projektet antas förverkligas. Meddela ansökningsnumret i samband med korrespondensen.

Rapportering om beviljade stipendier

Stipendiaten ska senast två månader efter att projektet har avslutats rapportera om användningen av beviljade medel. Läs anvisningarna här.

Beviljade stipendier och understöd år 2020

Kulturfondens stipendiater 2020 listas här (sammanlagt 80070 €).

I tillägg till Kulturfondens stipendiater 2020, beslöt styrelsen för Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen att bevilja Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  103000 € för verksamheten 2021.  Ur  minnesfonderna beviljades Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan 3000 € för seniorernas välmåga år 2021. Klicka här för mera information om Understödsstiftelsen och dess minnesfonder.