Aktuellt

Covid-19 undantagstillståndet och Kulturfondens stipendier

Projekt, som inte kan förverkligas enligt ursprunglig tidsplan föranlett av covid-19 undantagstillståndet, kan genomförs senare då situationen tillåter. Stipendiater med dylika projekt ombeds meddela info(at)understodsstiftelsen.fi om att projektets skjuts upp och och när projektet antas förverkligas. Meddela ansökningsnumret i samband med korrespondensen.

Rapportering om beviljade stipendier

Stipendiaten ska senast två månader efter att projektet har avslutats rapportera om användningen av beviljade medel. Läs anvisningarna här.

Kulturfondens ansökningsomgång 2020

Stipendierna ledigförklaras i månadsskiftet augusti-september 2020 via kungörelse på denna webbplats och annons i HBL.

Beviljade stipendier och understöd år 2019

Kulturfondens stipendiater 2019 listas här (sammanlagt 109950 €).

I tillägg till Kulturfondens stipendiater 2019, beslöt styrelsen för Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen att bevilja Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  137000 € för verksamheten 2020.  Ur  minnesfonderna beviljades Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan 3400 € för seniorernas välmåga år 2020. Klicka här för mera information om Understödsstiftelsen och dess minnesfonder.