Aktuellt

Kulturfondens ansökningsomgång 2023

Kulturfonden stöder finlandssvenskt kulturarbete och finlandssvenska strävanden med ca 120 000 € år 2023. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Stipendierna kan sökas av privatpersoner, organisationer och grupper.

Ansökningsomgången öppnas 27.8.2023 och stängs måndag 25.9.2023 kl. 23:59.

Läs noggrant ansökningsanvisningarna under fliken ’Stipendieansökan’. Gör din ansökan i den elektroniska webbtjänsten.

Notera att du ska lämna in en mellanrapport om pågående projekt i form av en bilaga till ansökan (bilaga 4) om du tidigare beviljats stipendium och projektet inte har slutförts. Se anvisningarna under fliken ’Hur görs ansökan och hur lämnas den in?’. Den nu aktuella ansökan behandlas inte om mellan- eller slutrapport om tidigare beviljade stipendier saknas.

Stipendiaterna kungörs i slutet november 2023 genom meddelande till samtliga sökande och kungörelse på denna webbplats. Stipendierna betalas till stipendiaternas bankkonton i slutet av december 2023.

Beviljade stipendier och understöd år 2022

Kulturfondens stipendiater 2022 listas här (totalt 97 850 €).

I tillägg till Kulturfondens stipendiater 2022, beviljades Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  102 000 € för verksamheten 2023.  Ur stiftelsens minnsfonder beviljades fyra bidrag, totalt 7500 €. Klicka här för mera information om Understödsstiftelsen, dess minnesfonder och bidragsmottagare.

Rapportering om beviljade stipendier

Stipendiaten ska senast två månader efter att projektet har avslutats rapportera om användningen av beviljade medel. Läs anvisningarna här.