Aktuellt

Kulturfondens ansökningsomgång 2020

År 2020 stöder Kulturfonden finlandssvenskt kulturarbete i olika former med cirka 80 000 €. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Stipendierna kan sökas av privatpersoner och organisationer.

Ansökningsomgången öppnas 23.8.2020 och stängs 21.9.2020 kl. 23:59.

Läs noggrant ansökningsanvisningarna på denna webbplats under fliken ’Stipendieansökan’. Gör din ansökan i den elektroniska webbtjänsten i enlighet med anvisningarna.

Enbart ansökningar som kommit Understödsstiftelsen tillhanda via stiftelsens elektroniska webbtjänst behandlas.

Stipendiaterna kungörs i november 2020. Stipendierna delas ut i december 2020.

Covid-19 undantagstillståndet och Kulturfondens stipendier

Projekt, som inte kan förverkligas enligt ursprunglig tidsplan föranlett av covid-19 undantagstillståndet, kan genomförs senare då situationen tillåter. Stipendiater med dylika projekt ombeds meddela info(at)understodsstiftelsen.fi om att projektets skjuts upp och och när projektet antas förverkligas. Meddela ansökningsnumret i samband med korrespondensen.

Rapportering om beviljade stipendier

Stipendiaten ska senast två månader efter att projektet har avslutats rapportera om användningen av beviljade medel. Läs anvisningarna här.

Beviljade stipendier och understöd år 2019

Kulturfondens stipendiater 2019 listas här (sammanlagt 109950 €).

I tillägg till Kulturfondens stipendiater 2019, beslöt styrelsen för Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen att bevilja Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  137000 € för verksamheten 2020.  Ur  minnesfonderna beviljades Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan 3400 € för seniorernas välmåga år 2020. Klicka här för mera information om Understödsstiftelsen och dess minnesfonder.