Aktuellt

Kulturfondens ansökningsomgång 2021

För tillfället är inga stipendier lediganslagna. Kulturfondens ansökningsomgång 2021 öppnas i slutet av augusti 2021 genom detaljerad information på denna webbplats och en annons i HBL.

Covid-19 och Kulturfondens stipendier

Projekt, som inte kan förverkligas enligt ursprunglig tidsplan föranlett av covid-19, kan genomförs senare då situationen tillåter. Stipendiater med dylika projekt ombeds meddela info(at)understodsstiftelsen.fi om att projektets skjuts upp och och när projektet antas förverkligas. Meddela ansökningsnumret i samband med korrespondensen.

Rapportering om beviljade stipendier

Stipendiaten ska senast två månader efter att projektet har avslutats rapportera om användningen av beviljade medel. Läs anvisningarna här.

Beviljade stipendier och understöd år 2019

Kulturfondens stipendiater 2019 listas här (sammanlagt 109950 €).

I tillägg till Kulturfondens stipendiater 2019, beslöt styrelsen för Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen att bevilja Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  137000 € för verksamheten 2020.  Ur  minnesfonderna beviljades Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan 3400 € för seniorernas välmåga år 2020. Klicka här för mera information om Understödsstiftelsen och dess minnesfonder.