Aktuellt

Kulturfondens ansökningsomgång 2024

Stiftelsens Kulturfond stöder finlandssvenskt kulturarbete och finlandssvenska strävanden med 110 000 € år 2024. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Stipendierna kan sökas av privatpersoner, organisationer och grupper.

Ansökningsomgången öppnas 25.8.2024 och stängs 23.9.2024 kl. 23:59.

Läs anvisningarna under fliken Kulturfondens stipendier.

Notera att du ska lämna in en mellanrapport om pågående projekt i form av en bilaga till ansökan (bilaga 4) om du tidigare beviljats stipendium och projektet inte har slutförts. Se anvisningarna under fliken ’Hur görs ansökan och hur lämnas den in?’. Den nu aktuella ansökan behandlas inte om mellan- eller slutrapport om tidigare beviljade stipendier saknas.

Stipendiaterna kungörs i slutet november 2024 genom meddelande till samtliga sökande och kungörelse på denna webbplats. Stipendierna betalas till stipendiaternas bankkonton i slutet av december 2024.

Rapportering om beviljade stipendier

Senast fyra månader efter att projektet har avslutats ska stipendiaten skicka en slutrapport om användningen av beviljade medel. Läs anvisningarna här.

Beviljade stipendier och understöd år 2023

Kulturfondens stipendiater 2023 listas här (totalt 119 685 €).

I tillägg till Kulturfondens stipendiater 2023, beviljades Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 125 000 € för verksamheten 2024.  Ur stiftelsens minnesfonder beviljades fem bidrag, totalt 11 100 €. Klicka här för mera information om Understödsstiftelsen, dess minnesfonder och bidragsmottagare.