Frågor

Använd den elektroniska ansökningstjänstens frågefunktion då du har frågor om ansökningar och rapporteringar i webbtjänsten.

Frågor om Kulturfonden och dess stipendier riktas till info(at)understodsstiftelsen.fi.