Frågor

Använd den elektroniska ansökningstjänstens frågefunktion när du är inne i webbtjänsten och har frågor om din ansökning eller rapport.

Frågor om Kulturfonden och dess stipendier riktas till info(at)understodsstiftelsen.fi.