Om stiftelsen

Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner huvudföreningen sr har som ändamål att understöda Arbetets Vänner Huvudföreningens kulturella, sociala och allmänna föreningsverksamhet samt biträda föreningen vid grundande av åldringshem, barnhem mm. Stiftelsen grundades och infördes i stiftelseregistret år 1935.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att årligen understöda Arbetets Vänner Huvudföreningen rf, se beviljningarna nedan:

År 2022: 102 000 €
År 2021: 87 000 €
År 2020: 103 000 €
År 2019: 137 000 €
År 2018: 130 000 €

Därtill äger och förvaltar Understödsstiftelsen olika fonder och utdelar medel ur dessa i enlighet med donatorernas önskemål, se Kulturfonden och Minnesfonderna.