Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr lediganslår understöd ur dess Kulturfond

År 2017 stöder fonden finlandssvenskt kulturarbete i olika former med cirka 90 000 euro. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Stipendierna kan sökas av privatpersoner och organisationer.

Ansökningsomgången öppnas 27.8.2017 och stängs 25.9.2017 kl. 23:59.

Läs noggrant Ansökningsanvisningarna på denna webbplats och fyll i din ansökan i enlighet med anvisningarna i den elektroniska webbtjänsten.

Enbart ansökningar som kommit Understödsstiftelsen tillhanda via stiftelsens elektroniska webbtjänst behandlas.