Aktuellt

Kulturfondens ansökningsomgång 2019

År 2019 stöder Kulturfonden finlandssvenskt kulturarbete i olika former med cirka 96 000 euro. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Stipendierna kan sökas av privatpersoner och organisationer.

Ansökningsomgången öppnas 25.8.2019 och stängs 23.9.2019 kl. 23:59.

Läs noggrant ansökningsanvisningarna på denna webbplats under fliken ’Stipendier’. Gör din ansökan i den elektroniska webbtjänsten i enlighet med anvisningarna.

Enbart ansökningar som kommit Understödsstiftelsen tillhanda via stiftelsens elektroniska webbtjänst behandlas.

Stipendiaterna kungörs i november 2019. Stipendierna delas ut i december 2019.

Rapportering om beviljade stipendier

Stipendiaten ska senast två månader efter att projektet har avslutats rapportera om användningen av beviljade medel. Läs anvisningarna här.

Beviljade stipendier och understöd år 2018

Kulturfondens stipendiater 2018 listas här (75 stipendiater; sammanlagt 94990 €).

I tillägg till Kulturfondens stipendiater 2018, beslöt styrelsen för Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen att bevilja Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  130000 € för verksamheten 2019.  Styrelsen beviljade ur Understödsstiftelsens minnesfonder Seniorhuset Gullvivan – Stiftelsen för AV Seniorhus 3300 € för pensionärernas välmåga år 2019. Klicka här för mera information om Understödsstiftelsen och dess minnesfonder.