Aktuellt

Kulturfondens ansökningsomgång 2020

Stipendierna ledigförklaras i månadsskiftet augusti-september 2020 via kungörelse på denna webbplats och annons i HBL.

Kulturfondens ansökningsomgång 2019

Ansökningsomgången stängdes 23.9.2019. Stipendiaterna kungörs i november 2019. Stipendierna delas ut i december 2019.

Rapportering om beviljade stipendier

Stipendiaten ska senast två månader efter att projektet har avslutats rapportera om användningen av beviljade medel. Läs anvisningarna här.

Beviljade stipendier och understöd år 2018

Kulturfondens stipendiater 2018 listas här (75 stipendiater; sammanlagt 94990 €).

I tillägg till Kulturfondens stipendiater 2018, beslöt styrelsen för Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen att bevilja Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  130000 € för verksamheten 2019.  Styrelsen beviljade ur Understödsstiftelsens minnesfonder Seniorhuset Gullvivan – Stiftelsen för AV Seniorhus 3300 € för pensionärernas välmåga år 2019. Klicka här för mera information om Understödsstiftelsen och dess minnesfonder.