Rekvirering och betalning av stipendier

I slutet av november får stipendiemottagaren information per e-post om hur beviljat stipendium ska rekvireras.

Stipendiemottagaren ska senast den 25 november rekvirera stipendiet genom att logga in i  webbtjänster för ansökningar och skicka sina betalningsuppgifter. Betalningsuppgifterna består av stipendiemottagarens personsignum eller FO-nummer samt bankkontonummer för betalningen.

Stipendiet betalas till bankkontot vid årsskiftet.