Rekvirering och betalning av stipendier

Stipendiemottagaren får information om beviljat stipendium inom november månad.

Stipendiemottagaren ska senast den 4 december rekvirera stipendiet genom att logga in till den elektroniska webbtjänster för ansökningar och skicka sina betalningsuppgifter. Betalningsuppgifterna består av stipendiemottagarens personsignum eller FO-nummer samt bankkontonummer för betalningen.

Stipendiet betalas till stipendiemottagarens bankkonto vid årsskiftet.