Om fonden och stipendierna

Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond har som ändamål att stöda finlandssvenskt kulturarbete i olika former.

Kulturfonden är stiftad av Arbetets Vänner Huvudföreningen rf år 1953 och den tillhör och förvaltas av Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr.

Varje år delar Understödsstiftelsen ut stipendier ur Kulturfonden. Stipendierna utlyses i månadsskiftet augusti/september genom en annons i Hufvudstadsbladet och en kungörelse på stiftelsens webbplats. Ansökningstiden är i regel fyra veckor. Ansökningen görs i stiftelsens elektroniska webbtjänst. Stipendiebesluten publiceras på stiftelsens webbplats i november. Stipendierna utbetalas vid årsskiftet.

Kulturfondens stipendier kan sökas av privatpersoner, grupper och organisationer. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar projekt vilka stärker och främjar finlandssvenska kulturinsatser och gagnar finlandssvenska strävanden.

Bekanta dig med informationen under fliken Aktuellt samt läs ansökningsanvisningarna under fliken Stipendier.