Minnesfonderna

Understödsstiftelsens minnesfonder består av donationer som stiftelsen erhållit under årens lopp. Ur minnesfonderna utdelas understöd i enlighet med donatorernas önskemål och fondernas avkastning. Dessa är:

Harry och Anita Anderssons fond för musik och sång

Dora Bittaits fond för allmännyttiga ändamål

Fonden för understöd av AV-föreningars strävanden genom utbetalning till Arbetets Vänners Centralförbund

Helly och Göran Hallboms fond för sång och musik

Fonden Lilla Karins minne för tysk språkundervisning

Ingrid och Göran Leopolds fond för gamla och/eller sjuka medlemmar i Arbetets Vänner Huvudföreningen

Randall Nyboms fond för understöd av behövande personer som är medlemmar i Arbetets Vänner eller för understöd till Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens Åldringshem

Makarna Spjuts fond för allmännyttiga ändamål

Birger Wikströms fond för understöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Åldringshem

Beviljade understöd ur Minnesfonderna år 2021

Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan sr (tidigare Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens åldringshem sr) beviljades 1 500 € för seniorernas välmåga år 2022 ur Dora Bittaits fond, Ingrid och Göran Leopolds fond, Randall Nyboms fond, Makarna Spjuts fond och Birger Wikströms fond.

Musikklubben, Walentinakören och Vox Seniora verksamma vid Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  beviljades 1500 € var för verksamheten år 2022 ur Harry och Anita Andersson fond samt Helly och Göran Hallboms fond.

Arbetets Vänners Centralförbund rf beviljades 640 € för verksamheten 2022 ur Fonden för understöd av AV-föreningars strävanden.

Beviljade understöd ur Minnesfonderna år 2020

Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan sr (tidigare Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens åldringshem sr) 3 000 € för seniorernas välmåga ur Dora Bittaits fond, Ingrid och Göran Leopolds fond, Randall Nyboms fond, Makarna Spjuts fond och Birger Wikströms fond.

Beviljade understöd ur Minnesfonderna år 2019

Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan sr (tidigare Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens åldringshem sr) 3 400 € för seniorernas välmåga ur Dora Bittaits fond, Ingrid och Göran Leopolds fond, Randall Nyboms fond, Makarna Spjuts fond och Birger Wikströms fond.

Beviljade understöd ur Minnesfonderna år 2018

Seniorhuset Gullvivan – Stiftelsen för AV Seniorhus sr (tidigare Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens åldringshem sr) 3 300 € för pensionärernas välmåga ur Dora Bittaits fond, Ingrid och Göran Leopolds fond, Randall Nyboms fond, Makarna Spjuts fond och Birger Wikströms fond.

Beviljade understöd ur Minnesfonderna år 2016

Arbetets Vänners Centralförbund 5523,50 € för utgivning av medlemstidskriften, för förtjänsttecken och för reskostnader ur Fonden för understöd av AV-föreningars strävanden.

Musikklubben vid Arbetets Vänner Huvudföreningen 500 € för vård och köp av instrument ur Harry och Anita Anderssons fond samt Helly och Gunnar Hallbloms fond.

Läraren i tyska vid Brändö gymnasium Veronica Sánchez-Markelin 500 € för fortbildning eller utveckling av undervisningen ur Fonden Lilla Karins minne.

Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens åldringshem sr 8000 € för pensionärernas välmåga och rekreation ur Ingrid och Göran Leopolds fond, Randall Nyboms fond och Birger Wikströms fond.

Walentinakören vid Arbetets Vänner Huvudföreningen 1000 € för arrangemang av körläger och uppträdanden ur Harry och Anita Anderssons fond samt Helly och Gunnar Hallbloms fond.